Czy dobrze wyznaczyłaś swój życiowy cel? http://zdrowszeznatury.pl

Czy dobrze wyznaczyłaś swój życiowy cel?

Czy dobrze wyznaczyłaś swój życiowy cel?
29 głosów, średnia 4.34 (ocena ogólna 81%)

Czy dobrze wyznaczyłaś swój życiowy cel? http://zdrowszeznatury.pl

Bez względu na to czy chodzi o cele w życiu prywatnymi czy zawodowym, proces tworzenia jest zawsze taki sam. Dobrze opisany a przede wszystko zdefiniowany życiowy cel wzbudzi energię do działania i sam w sobie będzie motywacją.

Najczęściej przy wyznaczaniu celów, ludzie kierują się dość popularną metodologią S.M.A.R.T.

Zgodnie z akronimem tworzącym nazwę koncepcji, sformułowany życiowy cel powinien być:

Prosty – jego zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu, sformułowanie powinno być jednoznaczne i nie pozostawiające miejsca na luźną interpretację,

Mierzalny – a więc tak sformułowany, by można było liczbowo wyrazić stopień realizacji celu, lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną „sprawdzalność” jego realizacji,

Osiągalny – inaczej mówiąc realistyczny; cel zbyt ambitny podkopuje wiarę w jego osiągnięcie i tym samym motywację do jego realizacji,

Istotny – cel powinien być ważnym krokiem naprzód, jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował,

Określony w czasie – cel powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć

Model S.M.A.R.T chociaż ma wiele swoich odmian nie jest jedynym sposobem na wyznaczanie celów. I coachowie motywacyjni i psycholodzy zgodnie podkreślają, że dużo łatwiej realizuje się cele, które są zgodne z wartościami, jakie wyznaje dany człowiek.

Jak wyznaczyć cel zgodny z wartościami?

Po pierwsze musisz wiedzieć, że dopóki cel nie jest zapisany, twój mózg nie będzie go traktował jako obowiązującego. Cel, który nie jest zapisany będzie traktowany tylko jak marzenie. Tylko zapisanie go i nadanie konkretnego kształtu przeniesie go z kategorii marzenie do kategorii zadanie do zrobienia.

Mało kto od razu ma jasny i co ważniejsze sprecyzowany cel. Najczęściej mamy mniej lub bardziej ogólną wizję. Aby z tej wizji wyłowić to, co jest dla Ciebie najważniejsze. Zadaj sobie pytania, np. czy jest to rodzina?, czy to jest praca?, czy są to pieniądze?

Bądź ze sobą szczera, bo każda odpowiedź jest dobra, jeśli tylko jest w 100% prawdziwa.

  1. Określ swoje wartości. Z listy poniżej wybierz te, które są dla Ciebie ważne. Co tak naprawdę jest dla ciebie ważne w życiu i co powoduje przypływ energii i radości, gdy o tym myślisz. Rodzina? Pieniądze? Podróże? Każda odpowiedź jest dobra, pod warunkiem że jest w twoim przypadku prawdziwa.
Miłość Niezależność Rozwój osobisty
Akceptacja Elastyczność Wykształcenie
Zaufanie Wolność
Wiara Mądrość Kreatywność
Zdrowie Wyobraźnia
Piękno Wygoda Marzenia
Intymność Dobra zabawa
Humor Bezpieczeństwo
Spokój Energia Komfort
Szczerość
Wdzięczność Satysfakcja Spokój
Wsparcie Radość Pewność
Wrażliwość Szczęście Sprawiedliwość
Lojalność
Balans Bogactwo Duma
Harmonia Dostatek
Intuicja Sukces Przygoda
Motywacja Perfekcjonizm Ryzyko
Pasja Niezależność finansowa Wyzwania

 

  1. Określ hierarchię wartości, przypisując wybranym numery w skali od 1 -najmniej ważne do 10 – najważniejsze.Przykładowo Rodzina – 10Kariera – 5Podróże – 8Szczęście – 10
  2. A teraz wróć do swojego celu. Przykładowo chcesz więcej zarabiać, a celem jest awans w pracy.Teraz powiąż cel z wartościami, które są dla Ciebie najważniejsze. Biorąc pod uwagę hierarchię wartości powyżej, cel awans można powiązać ze szczęściem i rodziną.awans + rodzina. Chcę awansować, by zapewnić lepsze warunki rodzinie awans + szczęście. Chcę awansować, by spędzać więcej czasu z rodziną na czynnościach, które sprawiają że czuję się szczęśliwy.